3 ESO

El projecte #MEREZCOUNACALLE de l'IES Cartima em va ajudar a introduir el tema dels "micromasclismes" a l'aula. Per poder conscienciar als alumnes de l'existència de desigualtats en el seu dia a dia, vaig demanar que cerquessin els carrers amb noms d'home i els carrers amb noms de dona de la ciutat de Barcelona.
Així doncs, vaig dividir les classes de 3r-A i 3r-B en deu grups successivament, corresponents als deu districtes de Barcelona. Per tal de repartir la feina, les dues classes van dividir-se els barris de cada districte.
Cada grup va elaborar una presentació power-point amb les llistes de carrers i plànols del districte que senyalen, amb diferents colors, on es troben els carrers.
Sense saber quin resultat podríem obtenir, ja que era un projecte experimental, vam observar que el nombre de carrers destinats a homes podia quadruplicar el de dones.
Finalment, els grups van redactar una carta, exposant els resultats de l'estudi, destinada a les autoritats de cada districte. Una carta que encara no s'ha enviat. D'aquesta manera, els alumnes van estar molt interessats a comprovar que la seva feina podria ser útil per contribuir a canviar aquesta tendència.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License