4 Eso

El currículum de 4t em va servir per introduir algunes de les dones històriques per les seves contribucions en diferents camps (ciència, emprenedoria, tecnologia, esport…). Vaig demanar que, en grups de 4 o 5 persones, cerquessin informació sobre una de les dones que vaig facilitar i entenguessin per què va ser o és important.
Un cop aquesta primera part feta, van elaborar un script per tal de representar la història d'aquesta figura en forma d'animació virtual utilitzant la plataforma Plotagon. Plotagon és un programa que et permet passar textos escrits a vídeos animats d'una manera divertida i és molt intuitiu.
Els grups van ser escollits pels alumnes amb la finalitat de delimitar uns rols molt definits. És a dir, un membre faria el script, un membre cercaria informació i els altres dos treballarien amb Plotagon i, per tant, haurien de tenir certa experiència amb editors de vídeo.
Un cop el vídeo es va editar i descarregar, es va penjar a un canal de Youtube del professor.
Aquest és el fitxer que es va lliurar als alumnes per conèixer les pautes de treball i la rúbrica d'avaluació que es faria servir. També adjunto el fitxer d'ajuda per a descarregar Plotagon i el meu propi avatar creat a Plotagon on explico les instruccions de la tasca.
4t A

4t B

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License