Awakening

La fase d'avaluació inicial va consistir en una exploració dels coneixements previs dels alumnes sobre un llistat de dones i homes que han destacat a la història. El resultat, no per esperat és menys sorprenent, va ser el desconeixement absolut de les dones del llistat que no van ser associades a cap dels invents o contribucions que apareixen a la darrera diapositiva.

Els alumnes van quedar molt sorpresos quan vaig explicar la relació entre les dones i les seves aportacions. Aquesta activitat va atiar el seu interès pel projecte Empow(h)er i es van mostrar molt receptius i positius.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License