EMPOW(H)ER

Amb motiu de la celebració del dia de la dona, els alumnes de primer, segon, tercer i quart de l'E.S.O han realitzat un seguit d'activitats amb la finalitat d'ajudar a conscienciar i sensibilitzar a tota la comunitat educativa de les desigualtats de gènere que encara es produeixen avui dia.

Des de l'àmbit de les ciències socials, s'ha procurat visibilitzar un grup de dones, representatives però que constitueixen una part mínima del conjunt, silenciades per un relat marcadament patriarcal de la història. D'altra banda, s'ha reflexionat sobre el fet de "normalitzar" accions que perpetuen les desigualtats. Així doncs, han comprovat l'enorme diferència existent entre els carrers dedicats a homes i aquells que estan dedicats a dones en els diferents districtes de Barcelona com a part d'un projecte de recerca de geografia.

Endemés, els professors de secundària van destinar part del temps de les seves classes el dia 8 de març a donar a conèixer una dona significativa en la seva especialitat. Així doncs, agraeixo la seva col·laboració.

Aquest espai pretén reconèixer la feina de tots els alumnes que han participat en el projecte així com compartir i difondre el seu resultat.

I do not wish women have power on man, but power on themselves (Mary Wollstonecraft)

1378
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License