Mural

Finalment, alumnes de 3r d'E.S.O van codificar les presentacions dels alumnes de 1r i els vídeos animats de 4t en llenguatge QR utilitzant la plataforma Unitag QR.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License